رفقای فاز بالا | بلاگ

رفقای فاز بالا

ساخت وبلاگ

به زندگی فکر کن ولی برای زندگی غصه نخور

دیدن حقیقت است ولی درست دیدن فضیلت  ادب خرجی ندارد ولی همه چیز را میخرد

مهربان باش ودوست بدار عاشق باش

شاید فردایی  شاید فردایی باشد ولی عزیزی نباشد

رفقای فاز بالا...
ما را در سایت رفقای فاز بالا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : شنبه 18 آبان 1398 ساعت: 6:31

خدا باید باید از ادعای خیلیا کم کنه 

وبه قیافشون اضافه کنه :)

رفقای فاز بالا...
ما را در سایت رفقای فاز بالا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : دوشنبه 10 تير 1398 ساعت: 12:58

هم زبون خوبم سلام بهغمگین سرای من رفقای فاز بالا خوش اومدی (گل های سفید)خوش آمدید ! سعے دارم دلنشین ترین اشعارب آرامش بخش و اشاره ای به دلنوشتہ ھاے خودم در این وبسایت که در اختیار شما دوستان گرامیم بگڈارم °امیدواریم لحظات آرامے را با این اشعار برایتان بہ ارمغان بیارم ° ھر ھفتہ مطالب جدید. . .دوست دار شما.مرد آنجلسے امین جوون$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$ رفقای فاز بالا...ادامه مطلب
ما را در سایت رفقای فاز بالا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : دوشنبه 17 مهر 1396 ساعت: 20:21

هم زبون خوبم سلام بهغمگین سرای من رفقای فاز بالا خوش اومدی (گل های سفید)خوش آمدید ! سعے دارم دلنشین ترین اشعارب آرامش بخش و اشاره ای به دلنوشتہ ھاے خودم در این وبسایت که در اختیار شما دوستان گرامیم بگڈارم °امیدواریم لحظات آرامے را با این اشعار برایتان بہ ارمغان بیارم ° ھر ھفتہ مطالب جدید. . .دوست دار شما.مرد آنجلسے امین جوون$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$ رفقای فاز بالا...ادامه مطلب
ما را در سایت رفقای فاز بالا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 18:50

هم زبون خوبم سلام بهغمگین سرای من رفقای فاز بالا خوش اومدی (گل های سفید)خوش آمدید ! سعے دارم دلنشین ترین اشعارب آرامش بخش و اشاره ای به دلنوشتہ ھاے خودم در این وبسایت که در اختیار شما دوستان گرامیم بگڈارم °امیدواریم لحظات آرامے را با این اشعار برایتان بہ ارمغان بیارم ° ھر ھفتہ مطالب جدید. . .دوست دار شما.مرد آنجلسے امین جوون$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$ رفقای فاز بالا...ادامه مطلب
ما را در سایت رفقای فاز بالا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 18:50

هم زبون خوبم سلام بهغمگین سرای من رفقای فاز بالا خوش اومدی (گل های سفید)خوش آمدید ! سعے دارم دلنشین ترین اشعارب آرامش بخش و اشاره ای به دلنوشتہ ھاے خودم در این وبسایت که در اختیار شما دوستان گرامیم بگڈارم °امیدواریم لحظات آرامے را با این اشعار برایتان بہ ارمغان بیارم ° ھر ھفتہ مطالب جدید. . .دوست دار شما.مرد آنجلسے امین جوون$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$ رفقای فاز بالا...ادامه مطلب
ما را در سایت رفقای فاز بالا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 18:50

هم زبون خوبم سلام بهغمگین سرای من رفقای فاز بالا خوش اومدی (گل های سفید)خوش آمدید ! سعے دارم دلنشین ترین اشعارب آرامش بخش و اشاره ای به دلنوشتہ ھاے خودم در این وبسایت که در اختیار شما دوستان گرامیم بگڈارم °امیدواریم لحظات آرامے را با این اشعار برایتان بہ ارمغان بیارم ° ھر ھفتہ مطالب جدید. . .دوست دار شما.مرد آنجلسے امین جوون$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$ رفقای فاز بالا...ادامه مطلب
ما را در سایت رفقای فاز بالا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 18:50

هم زبون خوبم سلام بهغمگین سرای من رفقای فاز بالا خوش اومدی (گل های سفید)خوش آمدید ! سعے دارم دلنشین ترین اشعارب آرامش بخش و اشاره ای به دلنوشتہ ھاے خودم در این وبسایت که در اختیار شما دوستان گرامیم بگڈارم °امیدواریم لحظات آرامے را با این اشعار برایتان بہ ارمغان بیارم ° ھر ھفتہ مطالب جدید. . .دوست دار شما.مرد آنجلسے امین جوون$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$ رفقای فاز بالا...ادامه مطلب
ما را در سایت رفقای فاز بالا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 14 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 18:50

هم زبون خوبم سلام بهغمگین سرای من رفقای فاز بالا خوش اومدی (گل های سفید)خوش آمدید ! سعے دارم دلنشین ترین اشعارب آرامش بخش و اشاره ای به دلنوشتہ ھاے خودم در این وبسایت که در اختیار شما دوستان گرامیم بگڈارم °امیدواریم لحظات آرامے را با این اشعار برایتان بہ ارمغان بیارم ° ھر ھفتہ مطالب جدید. . .دوست دار شما.مرد آنجلسے امین جوون$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$ رفقای فاز بالا...ادامه مطلب
ما را در سایت رفقای فاز بالا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 18:50

هم زبون خوبم سلام بهغمگین سرای من رفقای فاز بالا خوش اومدی (گل های سفید)خوش آمدید ! سعے دارم دلنشین ترین اشعارب آرامش بخش و اشاره ای به دلنوشتہ ھاے خودم در این وبسایت که در اختیار شما دوستان گرامیم بگڈارم °امیدواریم لحظات آرامے را با این اشعار برایتان بہ ارمغان بیارم ° ھر ھفتہ مطالب جدید. . .دوست دار شما.مرد آنجلسے امین جوون$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$_________________________$$ $$_______$$$$ رفقای فاز بالا...ادامه مطلب
ما را در سایت رفقای فاز بالا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 5 تاريخ : جمعه 3 شهريور 1396 ساعت: 18:50